De afronding

Waarom scheidingstherapie?

Wanneer jullie relatie niet meer lijkt te werken en jullie beiden, of één van jullie beiden van mening is, dat het beter is om te stoppen dan lijkt het dat de relationele taak erop zit. Wij denken van niet. Wanneer het moment van afscheid zich aandient, betekent dit namelijk niet dat de beëindiging van jullie relatie automatisch is afgerond. Zeker als er kinderen in het spel zijn, dan vraagt het afronden van de relatie meer.

Bij elke breuk, gewenst of ongewenst, komt rouw om de hoek te kijken. Grote emoties kunnen het dan overnemen. Het is dan moeilijker om vanuit onze innerlijke volwassene te acteren en te reageren. Ergens wordt het heel verleidelijk om jouw verdriet. boosheid, angst via jouw innerlijk kind te laten horen. Wanneer dit bij beide partners gebeurt dan kan wat eens zo mooi was, heel gauw heel lelijk worden. Je voelt ergens wel dat dit zonde is, maar het is ook op: je kunt niet nog meer geven.

Wat kun je verwachten?

Soms vraagt het einde van een relatie, net als het begin van de relatie, een overgangsfase. Een fase waarin jouw lijf, jouw hart, jouw geest tijd krijgt om te verwerken, te rouwen, nog in contact met elkaar te zijn waarin je niet nog meer kapot maakt, maar waarin je streeft om het goed af te ronden met elkaar. Hierover gaat onze scheidingstherapie.

Elke relatie kent een hechtingscirkel, waarin we starten bij contact. En helaas kent iedere relatie ook een eindfase (doelbewust door uit elkaar te gaan of door het noodlot van de dood). Een eindfase waarin het gaat over afscheid nemen, betekenis geven, vergéven, luisteren, aannemen, hoofd buigen, loslaten, achter je laten en tot slot zingeving. Tijd doet een hoop, maar in het relationele leven heelt tijd niet alle wonden. Dit vraagt om meer toewijding, het vraagt om voelen, toelaten. En dat is ook doodeng zo aan het einde van een relatie. Daarom doe je dit niet alleen maar met ons als begeleider.

Afscheid nemen

De insteek van deze therapie is niet om jullie weer samen te brengen. De insteek is wel om doelbewust afscheid te nemen van jullie relatie om intentioneel dit stuk van jullie leven samen goed af te ronden, het goed te maken: voor de kinderen, maar zeker ook voor jullie zelf. Om nog naar buiten te brengen wat er in het hart leeft, wat het lijf nog meedraagt, zodat je waarachtig en authentiek weer jezelf kunt openen voor een nieuwe fase in je leven.

Het mooie van scheidingstherapie is, dat je mag komen met alle rauwe emoties. De setting van veiligheid, openen, bedding en welkom heten wordt begeleid. Dit hoef je niet zelf te doen. Dus je krijgt ruimte en permissie om werkelijk te delen wat er nog in je leeft.

Deze begeleiding is één van de meest heilzame processen voor je eigen hart, voor dat van de ander en jullie nageslacht. In een momentum waarin het zo pijnlijk is, dat je mag rusten, leunen, uitademen om zo opnieuw met volle potentie te kunnen inademen. Van ons als begeleider vraagt het om vertraging, ruimte, tijd, kunnen blijven staan in jullie storm. Dit mag je van ons verwachten en zo zal het zijn.

Laten we het rond maken, zodat de zingeving en de betekenis van jullie relatie een waarlijke plek mag krijgen.

Reviews

"Een belangrijke reden voor mij om bij jou in therapie te gaan, was omdat ik niet wilde opgeven in mijn relatie, maar ik ook geen uitweg zag. De afgelopen weken gaat het zo goed, en gaat onze dynamiek mijn verwachtingen te boven." ~ Mariska (32 jaar) & Bert (34 jaar)

“Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor alles. Ik heb denk ik nog nooit eerder zoveel over mijzelf geleerd als in afgelopen sessies bij jou. Het zijn voor mij waardevolle levenslessen geweest die ik koester en zal meenemen voor de toekomst.” ~ Willem en Josefien

“De sessies met Esther hebben mij (en mijn man) enorm veel gebracht. Ik voel me vrij en veilig om mij in het bijzijn van mijn man en Esther te uiten wat diep binnen binnen mij speelt." ~ Willemijn (49 jaar) & Maurits (52 jaar)

"Door de sessie met Esther aan te gaan, kreeg ik meer begrip en inzicht in mezelf. En kan ik nu liefdevoller en met zachtheid naar mezelf kijken, (...) en kan dan bewuster omgaan hiermee of juist bewust kiezen ergens wel of juist niet in te gaan.” ~ Pip, 37 jaar

"Toen ik bij jou kwam, was ik mezelf kwijt. Ik was verdwaald in mijn leven. Na de tweede ademsessie kon ik mijn hart weer openen. En nu stroomt het weer in mijn leven." ~ Vivianne (38 jaar)