Hoe wij werken

Systemisch en contextueel

Onze praktijk is systemisch, contextueel en lichaamsgericht ingericht. Dit betekent dat wij diepaander, intenser en veelal met meer impact te werk gaan dan een klassieke psycholoog of psychotherapeut.

Het is de combinatie van deze drie therapeutische ingangen wat ons in staat stelt om met vastzittende patronen, complexe situaties en zelfs traumatische grondslagen te werken en hierin te ontratelen en heling te bieden.

Heel dankbaar zin wij dat bekend mogen staan om onze vakkundige en specialistische aanpak.

Systemische en Contextuele werkwiize
Systemisch werk en de Contextuele Therapie maakt ons attent op de onzichtbare draden van het grote familiegeheel.

De menselijke ziel is nooit alleen. Wii zin verbonden met onze moeder, onze vader, onze voorouders, ooms, tantes, wellicht broers, zussen enzovoort.

 

Zonder dat we er ons bewust van zijn, beïnvloedt ons gezin van herkomst, nog dagelijks het leven dat we leven.

Met name als je tegen relationele problemen aanloopt, hetzij met jouw partner of hetzij omdat je juist geen partner kunt vinden of behouden, dan is het onmisbaar om te gaan onderzoeken in welke relationele velden jij bent grootgebracht.

Deze therapievorm is complex, meervoudig gelaagd en soms zelfs een beetje magisch. Want veel van wat we relationeel hebben geleerd of hebben meegekregen, zit niet zo in ons bewustzijn. We ‘weten’ veel niet (meer), dus waar halen we dan de informatie vandaan? Soms heb je het geluk dat je nog gesprekken met je ouders kunt voeren. Maar veel vaker, is het jouw eigen lijf dat leidend is in onze therapie. Het vraagt dus wel van jou het vermogen om je eigen emoties, gevoelens en lichaamssensaties te leren kennen. Wanneer dit soms lastig is, omdat gedurende jouw leven je vooral gericht bent geweest op het cognitieve leren en handelen, dan raden we je zeker ook onze lichaamsgerichte therapie aan.

Lichaamsgerichte therapie

Het is een kenmerk van onze samenleving dat de cognitie meer plek krijgt in het leven dan ons gevoel. Goddank zien we hierin een kentering en tegelijkertijd zal het nog een tijd duren voordat het arbeidsleven en het schoolse leven hierin meegaat. Wanneer we meer beoefend zin in het denken dan in het voelen, dan is Ademtherapie een absolute uitkomst.

Ons lichaam is een waanzinnig ingenieus systeem. Net als een familiesysteem heeft het lijf ook patronen en een structuur dat er altijd voor zorgt dat je weer landt in wat voor jou bekend is. Maar als jouw verlangen je vraagt om een andere uitkomst, een andere ervaring, een andere relatie, dan hebben we te werken met de patronen in je lijf. Daarom werken wij graag met de adem, want het adempatroon is het oerpatroon wat effect heeft op de rest van jouw patronen: denken, voelen en handelen.

Het is voor ons belangrijk dat jij je veilig voelt wanneer we zo intensief te werk gaan. Wetende dat onze cognitie ook een belangrijke rol speelt in onze veiligheid, werken wij graag praktisch en aards. Al onze therapievormen zin ergens een beetje magisch, niet helemaal te omvatten en slechts deels wetenschappelijk gegrond. Reik uit, stel je vragen, wees nieuwsgierig en kritisch. Het is vol welkom en we zien het als onze taak om je antwoorden te geven op de vragen die je stelt. Daarvoor betreden wij ook zelf continue de leerstoel.

Wil je meer informatie ontvangen?